Công ty CP Belleville Hà Nội gửi đến Quý khách hàng chính sách bán hàng áp dụng cho khách hàng Dự án The Emerald áp dụng từ 1/8/2019 đến ngày 31/8/2019.