Công ty Cổ phần Belleville Hà Nội trân trọng gửi đến Quý khách hàng chính sách bán hàng dành cho quý khách hàng thuê căn nhà trẻ dự án Iris Garden theo phương án 10 năm thanh toán 1 lần, thời gian áp dụng từ ngày 1/10/2019 đến hết ngày 31/10/2019.